Hva er løsningen?

For å sikre inntekter til kommunene, flere arbeidsplasser og billig strøm til innbyggerne trenger vi at flere kommuner bygger ut fornybar kraft som sol, vind og vann.

Hvorfor bli kraftkommune?

Flere gode grunner

Hvorfor være kraftkommune?

Flere gode grunner

Aktuelt