Om Kraftkommune.no

Kraftkommune.no er en kampanje fra NHO, Fornybar Norge og LO basert på initiativet om Kraftløftet som partene i arbeidslivet samarbeider med regjeringen om.

Regjeringen, NHO og LO varslet tidlig i 2023 at de ville samarbeide om Kraftløftet. Bakgrunnen er at det norske kraftoverskuddet kan forsvinne allerede om tre-fire år, dersom vi ikke øker tilgangen på fornybar kraft i Norge og bruker kraften mer effektivt.

Mangel på kraft og nettkapasitet er et hinder for ny industri og arbeidsplasser, akseptable strømpriser for folk bedrifter og for klimatiltak.

Les mer om NHOs arbeid med kraftløftet.
Om Kraftløftet på NHO.no
Les mer om LOs arbeid med kraftløftet.
Om Kraftløftet på LO.no

Aktuelt

© Nettsiden eies og driftes av Næringslivets Hovedorganisasjon og Fornybar Norge.