Dette er kraftkommunene

Dette er kraftkommunene

Publisert
6.11.2023
Oppdatert
6.11.2023

Norge har rundt 200 kommuner som har inntekt fra kraftproduksjon. Vi regner stort sett kommuner som fysiske kraftanlegg som kraftkommuner. Selv om det også finnes kommuner som eier kraftverk andre steder enn i egen kommune eller får inntekt fra kraft gjennom konsesjonsavgifter.

90 prosent av den norske kraftforsyningen er eid av det offentlige. Halvparten av kommunene eller fylkeskommune, resten av staten.

I kartet ser du oversikten over kommunene med størst produksjon – mørkere farge tilsvarer mer produksjon (og du kan også søke i tabellen for å finne din kommune.)

Norges største kraftkommune er Suldal i Rogaland, fulgt av Sirdal i Agder.

Norges kraftproduksjon består av rundt 90 prosent vannkraft og nesten 10 prosent vindkraft. Det har vært bygd mye vindkraft fram til cirka 2020, men de siste årene har det vært en kraftig nedgang i ny fornybar kraftproduksjon og også tildelingen av konsesjoner til fornybar energi. Derfor trenger vi flere kraftkommuner for å få bygd mer fornybar energi.

Det er svært mange kommuner som har erfaring med kraftutbygging. Og mer enn 200 av disse er medlemmer i LVK eller LNVK. De bistår kommuner slik at kraftutbygging skjer på kommunens premisser. Begge disse kan svare på spørsmål dersom du lurer på hva du får igjen ved å bli en kraftkommune.

Les mer