– Du kan godt kalle det en solskinnshistorie

– Du kan godt kalle det en solskinnshistorie

Publisert
15.11.2023
Oppdatert
15.11.2023

Politikerne ville ha mer fornybar energi, men vindkraft sto ikke på menyen. Nå er Stor-Elvdal kommune i ferd med å få en av landets første solcelleparker.

– Sol er mindre omstridt enn vindkraft. Det har nok spilt inn for vår del, erkjenner tidligere ordfører Even Moen i Stor-Elvdal.

I åtte år satt han med ordførerkjedet i kommunen i Østerdalen, med rundt 2300 innbyggere. Nå har han gitt fra seg kjedet samtidig som parken snart står klar, som den første i sitt slag: Det første bakkemonterte, nettilknyttede solkraftverket i Norge med konsesjon etter energiloven.

  1. Dette kan du tjene som kraftkommune - se hvor mye din kommune kan tjene på solkraft
  2. Slik blir du kraftkommune - vurderer du å bli kraftkommune? Slik går du fram

Even Moen, tidligere ordfører i Stor-Elvdal

Pilotprosjekt

Fra før av hadde kommunen to mindre vannkraftverk. Som mange kommuner hadde Stor-Elvdal en energiplan om å bygge opp mer fornybar energi. Så dukket planene om Norges første bakkemonterte solcellepark opp. Arealet det var snakk om ligger i og rundt et nedlagt grustak, såkalt "grått areal".

Kommunen var egentlig selvforsynt med strøm, men hadde vedtak på at vi skulle produsere mer fornybar energi. Kommunestyret ville bidra inn i det grønne skiftet.

– Vi måtte se oss om etter vassdrag eller areal som kunne brukes til landanlegg. Så dukket solplanene opp. Det var litt tilfeldig, men passet veldig bra. Nå får vi være med på et pilotprosjekt og å bidra i det store klimaskiftet. Det mener jeg vi kommunepolitikere har et ansvar for, forteller han.

Solskinnshistorie

Det er Sverige som har vært foregangslandet på solkraft. Men nå tar Østerdalen et steg inn i de stores selskap.

Fra før hadde kommunen et ivrig forskningsmiljø på energi ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Her var allerede vegger og tak bekledd med solcellepanel. En villig grunneier og god dialog med utbyggerne og NVE gjorde søknadsprosessen smidig.

– God informasjon fra utbyggerne og NVE ut til folk var sentralt. Til sammen gjorde det at bitene falt på plass. Så du kan godt kalle det en solskinnshistorie, sier Moen.

Tidslinje Furuseth solcelleanlegg:

  • Solgrid AS signerte leieavtale med grunneier 26. september 2021
  • Solgrid AS sendte søknad til NVE om konsesjon for Furuseth solcelleanlegg 21. oktober 2021
  • Befaring og folkemøte 16. november 2021, arrangert av NVE.
  • Mottatt konsesjon 5. mai 2022 - saksbehandlingstid 6,5 måneder
  • Solgrid AS sendte søknad om godkjenning av detaljplan til NVE 12. september 2022
  • Detaljplan godkjent 5. desember 2022, saksbehandlingstid tre måneder
  • Startet bygging 22. mai 2023
  • Planlagt ferdigstilt: 1. kvartal 2024

Anlegget vil legge beslag på rundt 230 mål i et område bestående av et grustak og spredt furuskog. Som krav til konsesjonen har NVE satt flere vilkår, som framlegging av kostnader ved utbygging og virkninger for natur og dyreliv.

Tok i bruk et støybelastet område

Grunneier Jens Naas-Bibow er entusiastisk over å ha bidratt til Norges første bakkemonterte solkraftverk med konsesjon etter energiloven.

– For oss som grunneiere er det flott å kunne bruke arealer som allerede var sterkt påvirket av inngrep og dessuten svært støybelastet fra Riksvei 3 til solkraft. Transformatorstasjonen og kraftlinjene var der fra før, slik at de totale inngrepene blir så små som mulig.

God dialog

Saksbehandler i NVE Jørgen Kocbach Bølling er enig i at det har vært en konstruktiv prosess fram mot landets første solcelleanlegg med konsesjon. Konsesjonsvedtaket ble heller ikke påklaget.

– Dialogen med regionale og lokale myndigheter var god og vi arrangerte både befaring og folkemøte med rundt 20 frammøtte , forteller han.

Anlegget er planlagt å gi strøm til 320 husstander. Og selv om det ikke er veldig mye sammenlignet med store vannkraftutbygginger, ser kommunepolitikerne videre:

Stolt

– Det blir nok ikke veldig store inntekter eller mange arbeidsplasser ut av akkurat dette anlegget, men om dette lykkes, så kan det bli mer. Riksvei 3 er rett her borte og vi vet at det kommer behov for ladere langs norske veier. Kanskje dette er starten på noe stort som også er bra for klimaet, avslutter lokalpolitikeren og legger til:
– Klart vi er stolte over å være en kraftkommune.

Solgrid AS er selskapet som bygger solparken. De utvikler, driver og eier solkraftverk i industriell skala. De største eierne er Akershus Energi, Østfold Energi og Obligo.

Les mer