Norges første havvindkommune

Norges første havvindkommune

Publisert
6.11.2023
Oppdatert
6.11.2023

Norges minste kommune vil også bli Norges første kystnære havvindkommune når utbyggingen av Utsira Nord kommer i gang.

Utsira kommune er positive til havvind, forteller Grete Møgster, næringssjef på Utsira.

– Vi ser på vinden som en ny ressurs etter at silda forsvant på 60-tallet, og Utsira ønsker at havvind skal være med på å skape økonomisk vekst, næringsutvikling og flere innbyggere som kan være med å bidra i kommunen, forteller Møgster.

Utsira er den eneste direkte berørte kommunen og vil bli Norges første kystnære havvindkommune. Næringssjef Møgster sier at de har store forventninger til havvindsatsingen.

– Vi regner med at kommunen tas med i planlegging, innovasjon og drift og vedlikehold av Utsira Nord. Vi vil få havvindmøllene rett i solnedgangen og stuevinduet, så det er forventet at det skal generere flere arbeidsplasser, flere innbyggere og varige inntekter for kommunen, sier hun.

Kommunen må få noe tilbake

For Møgster er klar på at kommunen også må få noe tilbake for å tilrettelegge store arealer for havvindutbygging.

– Vi gir fra oss 700.000 mål ferdig regulerte havressurser og forventer kompensasjon både for ulempene og ressursene vi tilrettelegger. Og også at kommunen blir hørt og får en rolle både opp mot myndighetene og utbygger, sier Møgster.

Hun ønsker at det skal benyttes lokal kompetanse i planlegging og utvikling av Utsira nord, og også at det skal bygges lokal kompetanse til å drifte havarealet på 1986km2.

Det er avgjørende for havvind- og fornybarsatsingen med lokal aksept og lokalt eierskap.

– Så derfor er det utrolig viktig å hegne om kommuner som Utsira, som velger å satse på havvind, sier Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Potensial for å bli verdensledende

Norge har et stort potensial for å bli ledende i verden på havvind. En stor satsning på havvind utenfor norskekysten kan skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp, noe som også kan skape ringvirkninger for industrien.

Les mer