Attraktive jobber og store inntekter til kommunen

Attraktive jobber og store inntekter til kommunen

Publisert
3.11.2023
Oppdatert
3.11.2023

For de unge i Selbu er Stokkfjellet vindpark et populært sted å jobbe. For kommunen er vindparken en kilde til store inntekter som kommer det lille lokalsamfunnet til gode.

Selbu, som ligger omtrent en times kjøretur sørøst for Trondheim, er i dag mest kjent for sin fine Selburose, som preger både kommunevåpenet og et ukjent antall strikkevotter i hele Norge og ellers i verden.

Det som ikke er like kjent, er at den lille, trønderske kommunen med sine rundt 4200 innbyggere er i ferd med å bli en stor kraftkommune.

De 21 turbinene som utgjør Stokkfjellet vindpark stod ferdige i 2021, og produserer rundt 311 GWh med strøm hvert år. Det er nok til å dekke strømforbruket til nesten 21.000 husstander.

12 millioner kroner årlig i skatteinntekter

Det er masse vind på Stokkfjellet, og vindturbinene som står her blåser penger inn til kommunekassa døgnet rundt, hele året, forteller Selbus ordfører, Ole Morten Balstad.

– I år får vi 7-8 millioner kroner i skatteinntekter fra kraftverket. Neste år vil dette øke til ca. 12 millioner kroner på grunn av nye skatteregler som skal sikre at mer av verdiskapningen fra vindkraft går til lokalsamfunnet, sier han.
– Vi hadde fått mindre tjenesteyting i kommunen dersom vi ikke hadde hatt vindkraftverket, legger Balstad til.

Jobber som Selbu-ungdommen vil ha

– Det føles meningsfullt å holde turbinene i teknisk orden slik at de til enhver tid kan produserer strøm og bidra til det grønne skiftet, sier Sondre Græsli (25). Foto: Geir Ove Lillebudal, anleggsleder ved Stokkfjellet Vindpark.

Selbu-ordføreren er stolt av kommunen sin og av det vindkraftverket har ført til. For det har ikke bare bidratt til økte skatteinntekter til kommunen. Det har også vært bra for næringslivet i Selbu og for lokale entreprenører som har fått flere oppdrag. I tillegg har det ført til flere lokale arbeidsplasser.

– Det har blitt veldig populært blant de unge å jobbe ved kraftverket. Dette er kule jobber som de unge vil ha, sier Balstad.

Det er i dag seks personer som jobber på vindparken. De fleste av dem er fra lokalområdet. Nå som vindparken skal bli utvidet, er det også planer om å etablere en egen utdanning i kommunen innen fornybar energi.

Det er gode tider for Selbu om dagen. Mens mange små kommuner i Norge opplever fraflytting, skjer nå det motsatte i Selbu, forteller ordføreren. I løpet av det siste året har den lille kommunen fått 140 nye innbyggere, en økning på 3.5 prosent.

Lite konflikt

De fleste i Selbu er positivt innstilte til Stokkfjellet vindpark, og utbyggingen har ikke vært preget av konflikt. Dette skyldes blant annet at vindparken er bygget i et område som tidligere ikke ble så mye brukt, forteller ordføreren.

– Dette har ikke vært et utfartsområde. Det er veldig få hytter her i området, og eierne av de få hyttene som er her, og som har blitt berørt av utbyggingen, har fått økonomisk kompensasjon, sier Balstad.  
– Det har heller ikke vært noen negative reaksjoner lokalt på at vindparken har en tysk eier. Vi i kommunen har vært åpne om det hele tiden, sier han.

Stokkfjellet vindpark eies av det tyske kommunale kraftselskapet Stadtwerke München og av Aneo, som har hovedkontor i Trondheim.  

Viktig å spille på lag med lokalsamfunnet

Både under bygging og drift av Stokkfjellet vindpark har det hele tiden vært viktig å spille på lag med kommunen og lokalsamfunnet, forteller Stig Tore Laugen, kommunikasjonsdirektør i Aneo.

– Stokkfjellet vindpark har blitt tatt veldig godt imot! Vi har ikke opplevd demonstrasjoner mot vindparken, og tvert imot opplevd at lokalsamfunnet har heiet på oss, sier han.
– Aneo har hele tiden hatt som mål at vindparken skal støtte lokalt næringsliv. Vi har prøvd å spille på lag med kommunen og vi har vært opptatte av å bruke lokale entreprenører i så stor grad som mulig, sier Laugen.

Klar for utvidelse

Ole Morten Balstad, ordfører i Selbu

Det planlegges nå å utvide vindparken med ni nye turbiner og et lite testanlegg for solcellepaneler.

– Alt ligger til rette for at Stokkfjellet vindpark kan bli utvidet. Vi har veiene, kraftnettet og resten av infrastrukturen som trengs, sier ordfører Balstad.

Han er fornøyd med at vindparken har hatt så mange positive ringvirkninger for Selbu kommune og lokalsamfunnet der. Hans råd til utbyggere som ønsker å bygge vindparker andre steder er derfor å sørge for at utbyggingen vil få positive konsekvenser for de som bor i nærområdet.

– Hvis en utbygger skal lykkes, bør de spille på lag med kommunen. Det er viktig at lokalområdet får noe tilbake. Hvis ikke, får man ikke aksept for utbyggingen, sier Balstad.

Bra med mer inntekter til kommunene

Selbu-ordføreren er også glad for at det har kommet nye skatteregler som gjør at vindkraftkommunene heretter vil få høyere skatteinntekter fra vindkraften. Nå håper han at regjeringen og Stortinget vil sørge for at rammevilkårene for fornybarnæringen blir mer stabile.    

– Det er veldig viktig at det lages varige beskatningsordninger for energisektoren som gir mer tilbake til kommunene som velger å stille areal til disposisjon for storsamfunnet, sier Balstad.  
– Ordningene må ikke settes i spill for hvert regjeringsskifte, for da vil det bli svært få kommuner som velger å gjennomføre utbygginger som gir en kraftproduksjon som monner i det store bildet, sier ordføreren.

Les mer